กรณีลูกค้า

แบ่งปันเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ ตัวควบคุมผนังวิดีโอ iSEMC โครงการ
ศูนย์ประชุมตำรวจแห่งชาติ

ศูนย์ตรวจสอบสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ

ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น: ระบบควบคุมผนังวิดีโอ NP Pro
ศูนย์ประชุมตำรวจแห่งชาติ

ศูนย์ประชุมตำรวจแห่งชาติ

ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น: ระบบควบคุมผนังวิดีโอ NP Pro
ศูนย์ประชุมตำรวจแห่งชาติ

ศูนย์บัญชาการข้อมูลภูมิภาค

ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น: ระบบควบคุมผนังวิดีโอ VK-S
อุตสาหกรรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตสาหกรรมอุตุนิยมวิทยา

ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น: ระบบควบคุม VK Video Wall
ศูนย์สนับสนุน
ติดต่อเรา