AM ซีรี่ส์
ทีเค-ยูเอชดี
TK-UHD เป็นอินพุตหลายช่องสัญญาณ 4 ช่องและเอาต์พุต 1 ช่องสัญญาณพร้อม KVM ฟังก์ชั่นหลักคือการแปลงสัญญาณอินพุต 4 x HDMI ไปยังมัลติเพล็กเซอร์ให้เป็นเอาต์พุตสัญญาณ HDMI หนึ่งสัญญาณเพื่อให้สัญญาณดิจิตอล 4 รายการแสดงบนหน่วยแสดงผล UHD ในเวลาเดียวกัน
คุณสมบัติ
  • หน่วยแสดงผลเดียวรองรับโหมดการแสดงผลแบบเต็มหน้าจอแบบแยกซ้าย - ขวาสองแยกขึ้น - ลงสองแยก
  • เอาต์พุตเสียงแบบฝังตัว HDMI ซึ่งสามารถรับการซิงโครไนซ์วิดีโอและเสียงได้
  • สนับสนุนการสลับฟังก์ชั่นตัดภาพที่สองอย่างราบรื่นสลับโหมดหน้าจอเดียวหรือโหมดแยกต่างๆโดยไม่มีหน้าจอสีดำ
  • รองรับเอาต์พุตอินเทอร์เฟซเสียง 3.5 มม. รับรู้การซิงโครไนซ์วิดีโอ + เสียง
  • รองรับการข้ามเมาส์เสียงและ KVM ตามการเคลื่อนไหวของเมาส์เพื่อสลับฟังก์ชั่นตระหนักถึงการควบคุมฟรี
  • รองรับปุ่มแชสซี, รีโมทคอนโทรลอินฟราเรดและฟังก์ชั่นการควบคุมปุ่มลัดของแป้นพิมพ์
ภาพ
Name
สเปค
อินเตอร์เฟซการป้อนข้อมูล
4 x HDMI / 4 x ยูเอสบี
การป้อนข้อมูล Resoultion
3840 x 2160@60Hz และความเข้ากันได้ที่ลดลง
เอาท์พุทแบบ
1 x HDMI / 1 x 3.5 มม
ความละเอียดเอาท์พุท
3840 x 2160@60Hz และความเข้ากันได้ที่ลดลง
สี
24 บิต 16.77 ล้านสี
โหมดประกบ
1 x 2, 2 x 2, สัญญาณเดี่ยวแบบเต็มหน้าจอ ...
วิธีการควบคุม
ปุ่มแชสซีรีโมทคอนโทรลปุ่มลัดแป้นพิมพ์
ความปลอดภัย
โครงสร้างฮาร์ดแวร์ไม่มีการรบกวนของไวรัส
ความต่อเนื่อง
365 วันใช้งาน 7 x 24 ชั่วโมง
แรงดันไฟฟ้า
90 ~ 260V AC
พลัง
ขนาด
438mm (L) x 45mm (W) x 240mm (H)
น้ำหนัก
กิโลกรัม
ศูนย์สนับสนุน
ติดต่อเรา